Yhteisöllinen elinkaarikortteli Helsingin Kruunuvuorenrantaan

TUKEE

Tukee sukupolvien välisiä kontakteja ja keskinäisen avun verkostojen syntymistä.

KANNUSTAA

Kannustaa asuinyhteisön omien resurssien ja julkisen sektorin tarjoamien palvelujen ja toimintojen synergiahyötyjen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

RIKASTUTTAA

Rikastuttaa koko Kruunuvuorenrannan aluetta tarjoamillaan kulttuuri- ja muilla palveluilla.

PARANTAA

Parantaa asukkaiden elämän laatua ja pienentää sen ekologista jalanjälkeä paikallisen yhteistoiminta-, kierto- ja jakamistaloudenkeinoin.

Tutustu kortteliin

ATHOS RY

Athos ry on Helsingissä toimiva kaksikielinen, poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton yhdistys. Päämääränä on edistää hyvän vanhuuden arvoja, ikärajat ylittävää yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten monipuolisen, aktiivisen ja turvallisen elämänmuodon toteutumista. Tavoitteena on ikä- ja sukupolvirajat ylittävä yhteisöllinen asumis-, toiminta- ja palvelukortteli rakenteilla olevaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan.

Lue lisää

Kuulumisia kruununvuorenrannasta

Ota yhteyttä

KUULUMISIA KRUUNUVUORENRANNASTA

 

instagramlogo

#kruunuvuorenranta