Athos ry

Athos ry/rf on Helsingissä toimiva kaksikielinen, poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton yhdistys. Yhdistyksen päämääränä on edistää hyvän vanhuuden arvoja, ikärajat ylittävää yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten monipuolisen, aktiivisen ja turvallisen elämänmuodon toteutumista. Keskeisenä toiminnan muotona on toteuttaa ja tukea yhteisöllisiä projekteja, jotka liittyvät ikääntyvien ihmisten asumiseen ja aktiiviseen elämään.

Sosiaalisia innovaatioita tarvitaan, jotta aiempaa useammat ikääntyvät ihmiset löytäisivät itselleen sopivia ratkaisuja yhteisöllisempään, turvallisempaan ja iloisempaan elämään. Athos ry/rf on osallistunut tähän työhön kehittelemällä uudenlaista yhteisöasumisen konseptia. Siinä korostuu sukupolvien välinen vuorovaikutus ja seniorien luovan ja tuottavan potentiaalin hyödyntäminen. Tältä pohjalta suunnittelemme senioreille ja lapsiperheille suunnattua ja myös alueen muita asukkaita palvelevaa yhteisöllistä asumis-, toiminta- ja palvelukorttelia rakenteilla olevaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan.

Tavoitteena on luoda kohtuuhintaisen ja ympäristöystävällisen asumisen ympäristö, joka:

  • tukee sukupolvien välisiä kontakteja
  • edesauttaa asukkaiden keskinäisen avun verkostojen syntymistä
  • toimii asukkaidensa terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävästi ja sitä kautta keventää näihin liittyviä julkisen sektorin haasteita ja taloudellista taakkaa
  • inspiroi asukkaita luovaan toimintaan ja aktiiviseen osallistumiseen kulttuuri-, työ- ja yhteiskuntaelämässä
  • kannustaa kehittämään yhteistoiminnallisia ratkaisuja mm. lasten päivähoidon ja vanhusten hoivan järjestämiseen
  • rikastuttaa koko Kruunuvuorenrannan aluetta tarjoamillaan kulttuuri- ja muilla palveluilla.

Korttelin alustavia tilasuunnitelmia on esitelty tarkemmin osiossa Kruunuvuoren Musketööri