Yhdistyksen historia

Athos ry/rf perustettiin vuonna 2004 edistämään ikärajat ylittävää yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten hyvän ja merkityksellisen elämänmuodon toteutumista. Matkan varrella kiteytyi idea Helsingin uuteen Kruunuvuorenrannan kaupunginosaan rakennettavasta Musketöörikorttelista. Nimi tulee Dumas´n romaanista "Kolme Muskettisoturia", joiden mukaan myös Musketöörikorttelin eri osat on nimetty avainlauseena: "YKSI KAIKKIEN-KAIKKI YHDEN PUOLESTA".

Yhdistyksen arvoiksi määriteltiin: Hitaus, huomaavaisuus ja ilo.

HITAUS ei tarkoita paikalleen pysähtymistä vaan on tarkkaavaisuutta ja kuuntelua - antaa aikaa asioille kehittyä ja lisätä tietoista läsnäoloa.

HUOMAAVAISUUS: Yhteisö kokee rikkautena yksilöiden erilaisuuden ja kokemukset. Yksittäinen jäsen puolestaan tiedostaa asenteidensa ja tekojensa vaikutuksen yhteisössä ja pyrkii vastuulliseen ja rakentavaan yhteisöllisyyteen.

ILO: Elämän rakastaminen ja ilo yhdessä olemisesta ja tekemisestä

Athos ry:n syntyyn ja Musketöörikorttelin suunnitteluun vaikutti erityisesti kaksi seikkaa: Koimme omakohtaisesti (perheenjäsenten vanheneminen ja joutuminen kunnalliseen hoitoon), että jotain oli yhteiskuntamme asenneilmastossa pielessä suhteessa vanhenevaan väestöön ja vanhuspalvelujen sisältöihin. Emme halunneet tulevaisuudessa jäädä tämän armoille.

Virallinen suhtautuminen ruohonjuuritasolta nousevaan kansalaisaloitteellisuuteen oli vielä vuonna 2004 usein byrokraattista ja jäykkää. Olimme kuitenkin käyneet tutustumassa mm. Tukholmassa toteutettuihin yhteisöasumishankkeisiin, joissa ruohonjuuritason aloitteellisuus ja vaikuttaminen oli paljon helpompaa ja jopa toivottua. Suomessakin liikahtelua ryhmärakentamisen suuntaan oli näkyvissä ja tästä rohkaistuneina halusimme luoda oman pilottihankkeen, jossa rakentaisimme sisällöllisesti jotain sellaista, mitä täällä ei vielä ollut. Halusimme kortteliimme paljon sellaisia yhteistiloja, joissa asukkaat voisivat työllistää itseään ja joka hyödyttäisi myös kaupunginosan muita asukkaita. Tekisimme korttelistamme elämää sykkivän, luovan ja yhteisöllisyyteen panostavan. Rakentaisimme paitsi vanhemmille (eli itsellemme), myös lapsiperheille ja muille nuoremmille asukkaille sellaisen korttelin, joka olisi kokonaan suunniteltu ekologisen ajattelun pohjalta, olisi energian käytöltään mahdollisimman omavarainen ja joka sisältäisi aktiivisuuteen, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutteisuuteen kannustavia tiloja ja toimintoja. Halusimme lisäksi korostaa, että suuri osa kansalaisista tekee yhteiskunnallisesti arvokasta työtä pienellä palkalla. Siksi halusimme suunnitella asuinkorttelin, johon mukaan pääsemiseen ei olisi liian suurta taloudellista kynnystä. Näin myös pieni- ja keskituloisilla olisi mahdollisuus hyvään asumiseen kauniilla paikalla tuttujen ihmisten parissa.

Päätimme aloittaa asumisoikeuskortteli Musketöörin suunnittelun. Saimme mukaan korttelin suunnitteluun ja toteutukseen loistavan arkkitehdin - Pia Ilosen, jolla on paljon kokemusta kaupunkirakentamisesta. Vuonna 2009 hanke esiteltiin ensimmäistä kertaa Kruunuvuorenrannan alueen suunnittelusta vastanneelle, silloiselle projektipäällikkö Riitta Jalkaselle Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta ja kaupungin kiinteistöviraston tonttiasiamies Tuomas Kivelälle. Suunnitelmamme saivat erittäin positiivisen vastaanoton ja hankkeen toteutusta Kruunuvuorenrantaan rohkaistiin. Valmisteilla olleiden Kruunuvuorenrannan asemakaavaehdotusten pohjalta arvioitiin myös hankkeelle soveltuvia tontteja rakennusten tyypin ja koon sekä suunniteltujen toimintojen ja palvelujen kannalta. Alueen yleisen rakennusaikataulun viivästymisen vuoksi, varsinaista tonttihakemusta ja -varausta ei vielä toistaiseksi ole kuitenkaan päästy tekemään.