Yhteisöllinen elinkaarikortteli Helsingin Kruunuvuorenrantaan

PARANTAA

Parantaa asukkaiden elämän laatua ja pienentää sen ekologista jalanjälkeä paikallisen yhteistoiminta-, kierto- ja jakamistaloudenkeinoin.

RIKASTUTTAA

Rikastuttaa koko Kruunuvuorenrannan aluetta tarjoamillaan kulttuuri- ja muilla palveluilla.

KANNUSTAA

Kannustaa asuinyhteisön omien resurssien ja julkisen sektorin tarjoamien palvelujen ja toimintojen synergiahyötyjen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

TUKEE

Tukee sukupolvien välisiä kontakteja ja keskinäisen avun verkostojen syntymistä.

Tutustu kortteliin

ATHOS RY

Athos ry on Helsingissä toimiva kaksikielinen, poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton yhdistys. Päämääränä on edistää hyvän vanhuuden arvoja, ikärajat ylittävää yhteisöllisyyttä ja ikääntyvien ihmisten monipuolisen, aktiivisen ja turvallisen elämänmuodon toteutumista. Tavoitteena on ikä- ja sukupolvirajat ylittävä yhteisöllinen asumis-, toiminta- ja palvelukortteli rakenteilla olevaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan.

Lue lisää

Anna käyttäjätilisi sähköpostiosoite. Sinulle lähetetään vahvistuskoodi. Kun olet vastaanottanut vahvistuskoodin, voit valita käyttäjätilin uuden salasanan.

Kuulumisia kruununvuorenrannasta

Ota yhteyttä

KUULUMISIA KRUUNUVUORENRANNASTA

 

instagramlogo

#kruunuvuorenranta